Στις 26 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου, μετά από πρόταση του Δημάρχου Παντελή Μουρτζανού, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (δύο αρνητικές εκ μέρους της αντιπολίτευσης), ότι εναρμονίζεται με τις αποφάσεις της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

Αποδέχεται την προσωρινή φιλοξενία των 2.000 προσφύγων στην Κρήτη και του ποσοστού που αναλογεί στο Δήμο.

Στη συνέχεια και μετά από διευκρινίσεις από το Συντονιστικό του προσφυγικού της ΠΕΔ, θα προχωρήσει σε Δήλωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος της προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων σε κατοικίες στα χωριά του Δήμου Αμαρίου.