Ζητήματα που αφορούν την καλύτερη λειτουργία της πόλης του Ηρακλείου αλλά και των περιοχών περιφερειακά αυτής συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια εθιμοτυπικής επίσκεψης του πολιτικού προϊσταμένου της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Μαρίνου Παττακού και της διοίκησης της υπηρεσίας στους Διοικητές του τμήματος Τροχαίας και του Α΄ Αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου με την ευκαιρία ανάληψης των νέων καθηκόντων τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν οι βάσεις για τη συνέχιση της καλής συνεργασίας των υπηρεσιών σε θέματα Δημοτικής αστυνόμευσης  ενώ σε αυτή συμμετείχαν εκτός του κ. Παττακού ο κ. Εμμ. Ζαΐμάκης Διοικητής Τμ. Τροχαίας, ο κ. Εμμ. Χρυσός Διοικητής Α΄ Α.Τ Ηρακλείου, η Δ/ντρια της Δημ. Αστυνομίας κ. Βούλα Πλατάκη και ο Υποδ/ντής κ. Γ. Τρούκης