Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποδέχεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, φοιτητές από άλλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, προκειμένου να διανύσουν μία περίοδο σπουδών ή πρακτικής άσκησης.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο διοργάνωσε εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης των παραπάνω εισερχόμενων φοιτητών που θα σπουδάσουν στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ρεθύμνου.

Σκοπός των εκδηλώσεων αυτού του τύπου είναι η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης, του διαπολιτισμικού διαλόγου ως γέφυρα επικοινωνίας καθώς και η ενθάρρυνση των διακρατικών συνεργασιών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση του Πανεπιστημίου Κρήτης και των υπηρεσιών του καθώς και της πόλης του Ρεθύμνου με αναφορά στην ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του νησιού από τον Υπεύθυνο για τους εισερχόμενους φοιτητές με το πρόγραμμα Erasmus, κ. Λευτέρη Μαραγκουδάκη. Με το πέρας της εκδήλωσης προσφέρθηκε κέρασμα στους φοιτητές, ενώ τους διανεμήθηκαν φάκελοι με πληροφοριακό υλικό και αναμνηστικά μπλουζάκια από το Ίδρυμα.

Ο συνολικός αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ανέρχεται σε 49 φοιτητές στο Ρέθυμνο – αυξημένος κατά 48,5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του περυσινού ακαδημαϊκού έτους - και σε 31 φοιτητές στο Ηράκλειο.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στους φοιτητές Erasmus, τα οποία παρακολουθεί η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών με μεγάλο ενδιαφέρον!

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «Γευσήνους» για την ευγενική χορηγία της, καθώς επίσης και τους εθελοντές φοιτητές του Ιδρύματος που παρευρέθησαν και συνέβαλλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της εκδήλωσης.