Μετά την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ οτι δεν θα δοθεί ούτε ενα ευρώ για την χαμένη ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη, ο ΣΕΔΗΚ απαντά με υπόμνημα  για τις καταστροφές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή την Άνοιξη.

Η επίκληση ότι οι ζημιές  δεν μπορούν να καλυφθούν από ΕΛΓΑ γιατί δεν υπήρξαν  θερμοκρασίες άνω των 40ο βασίζεται σε τελείως υποκειμενική, δεδομένου ότι  οι πλείστοι των ελαιώνων της Κρήτης ευρίσκονται εκτός των  αντιπροσωπευτικών πεδίων  των ελάχιστων Μετεωρολογικών Σταθμών που διαθέτουν επισημοι  φορείς στην Κρητη.

Ομως,  ο εννοιολογικός συσχετισμός  της ορολογίας «καύσωνες»  με θερμοκρασίες άνω των 40ο εκτός του ότι είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτος έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τον ισχύοντα  Κανονισμό των ΠΣΕΑ (Απ.αρ.281245/9.4.2008 (ΦΕΚ628)  ο οποιος    αναφέρει ότι  ζημιές από  «δυσμενείς καιρικές συνθήκες»  καλύπτονται όταν προκαλούνται και  από  «υψηλές θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες κανονικές για την εποχή τιμές , πράγμα που είναι και επιστημονικά  ορθό.

Στο τέλος της απάντησης  του ΕΛΓΑ υπάρχει αναφορά ότι «καύσωνας σημειώθηκε στην Κρητη στις 18/6/2016 περίοδο που η ελαιοπαραγωγή ήταν σε στάδιο ασφαλιστικά καλυπτόμενο, χωρίς όμως να διαπιστωθούν ζημιές στην διαμορφωθείσα παραγωγή»!
Συμπερασμα! « όταν οι ζημιές έγιναν δεν υπήρχαν θερμοκρασίες άνω των  40ο  και όταν υπήρξαν θερμοκρασίες άνω των 40ο δεν έγιναν ζημιές! Άρα έχουμε μια αντίφαση που δεν μπορεί να εξηγηθεί εύκολα  ούτε με την επιστημονική  αλλά ούτε και με την κοινη ή λογική.
Οχι αποζημιώσεις απο ΠΣΕΑ για  ζημιες του  2013.

Για τις αποζημιώσεις από ΠΣΕΑ  των ζημιών της Άνοιξης του 2013, το  έγγραφο του ΕΛΓΑ αναφέρει ότι,  έγιναν τότε οι απαραίτητες διαδικασίες (Επιτροπές, μελέτες κλπ) αλλά ο προϋπολογισμός  ήταν πολύ υψηλός και δεν εγκρίθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οπότε δεν υποβλήθηκε καν το προβλεπόμενο αίτημα έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή!  

Ωστόσο η εξέλιξη αυτή ουδέποτε ανακοινώθηκε  επίσημα ώστε οι παραγωγοί να γνωρίζουν  πότε και από ποιούς έγινε  και  να  κάνουν   και αυτοί τις δικές τους εκτιμήσεις!

Οχι  στην τροποποίηση του Κανονισμού.

Σχετικά με την  τροποποίηση του Κανονισμού ώστε να απαλειφθεί η πρόβλεψη   σύμφωνα με την οποια δεν καλύπτονται οι ζημιές πριν από το δέσιμο των καρπών, εκτός εκείνων που προκαλούνται από παγετό, η απάντηση του ΕΛΓΑ δεν ευσταθεί ούτε    επιστημονικά ούτε δεοντολογικά  για τους εξης λόγους:

Η αιτιαση του οτι  «Πριν το δέσιμο των καρπών η παραγωγή δεν έχει καν διαμορφωθεί, γιαυτό και  δεν καλύπτεται ασφαλιστικά» δεν ευσταθεί  επιστημονικά  αφού θεωρεί ότι η άνθηση δεν αποτελει  στάδιο  διαμόρφωσης της  παραγωγής και επομένως αποδέχεται ότι χωρίς άνθηση μπορεί να υπάρξουν καρποί!  

Η αιτιαση του ΕΛΓΑ  οτι «Ο παγετός καλύπτεται κατ εξαίρεση στην άνθηση, γιατί αποτελει καθολικό φαινόμενο και έχει ως αποτέλεσμα την εκμηδένιση της παραγωγής στις πληγείσες καλλιέργειες» δεν ευσταθεί δεοντολογικά  και νομικά  αφού εισάγει  τις  έννοιες  «καθολικό φαινόμενο»  και   «εκμηδένιση της παραγωγής»  που δεν αναφέρονται στον κανονισμό  και συγχρόνως αποδέχεται ότι  συμβαίνουν  μόνο με τον παγετό και όχι με τους καύσωνες!
 
Κύριε Πρόεδρε

Η  υπηρεσιακή απάντηση του ΕΛΓΑ, αν βέβαια υιοθετείτε το περιεχόμενο της, συμφωνα με όσα σας εκθέσαμε,  δεν  αναιρεί την ορθότητα των  αιτημάτων που  αναφέρονται στο αρχικό υπόμνημα μας  (αριθ 35/12-07-2016) αλλά και στην υπόμνηση μας (αρ.40/22-8-16). Γιαυτο σας παρακαλούμε, για ακόμη μια φορά,  να τα επανεξετάσετε και να δείτε με πραγματική κατανόηση τα αιτήματα που υποβάλαμε.
Ωστόσο,  αν τελικά, βασικό πρόβλημα του ΕΛΓΑ είναι η έλλειψη κονδυλίων,  οφείλετε,  ως νέος Πρόεδρος του, ευθαρσώς να το αναγνωρίσετε  και να προτείνετε την θεραπεία του.

Αν πάλι  ως Γεωτεχνικός  θεωρείτε ότι ισχύουν οι  επιστημονικά και δεοντολογικά  αβάσιμες αιτιολογίες της υπηρεσίας σας, τότε θα πρεπει να εξηγήσετε γιατί οι ελαιοπαραγωγοί της Ν. Ελλάδας και της Κρήτης πρεπει να συνεχίζουν να καταβάλλουν στον ΕΛΓΑ και μάλιστα υποχρεωτικώς,  τις εισφορές