Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς που προτίθενται να κάνουν απόσταξη στέμφυλων για παραγωγή τσικουδιάς , ότι θα πρέπει να σπεύσουν να καταχωρήσουν τη Δήλωση Συγκομιδής τους έγκαιρα ,  διότι αυτή θα ληφθεί ως προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης παραγωγής από την υπηρεσία μας  την οποία  θα χρησιμοποιήσουν  για την έκδοση άδειας απόσταξης από το τελωνείο .

Για την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης οι παραγωγοί , αφού καταχωρήσουν τη Δήλωση Συγκομιδής τους στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ , θα πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία μας αντίστοιχη Αίτηση , προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα και τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου .

Η κατάθεση των αιτήσεων για την έκδοση των ανωτέρω βεβαιώσεων θα γίνεται στα γραφεία της υπηρεσίας μας ( Ν. Πλαστήρα 100 – 3ος όροφος ) , καθημερινά από 8 π.μ. έως και 13 μ.μ. ., προκειμένου οι παραγωγοί να τύχουν της όσο το δυνατόν καλύτερης εξυπηρέτησης από την υπηρεσία μας και ταυτόχρονα να υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες δράσεις του αμπελουργικού τομέα .

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία  στα τηλέφωνα  2810309203 – Αργυρίου Δούκας και 2810309267 – Ζερβού Ευδοξία.