Το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται η Περιφέρεια Κρήτης στην υπ΄ αριθμ. 11656/241/24-08-2016 Κ.Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 24990/366/4-06-2015 Κ.Υ.Α. με θέμα «καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015-2016, επισημαίνουν με ερώτηση τους όλοι οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ προς τους αρμόδιους Υπουργούς. 

Οι βουλευτές τονίζουν πως «οι ανάγκες στην αγροτική εκμετάλλευση είναι μεγάλες» και πως «εγκυμονεί ο κίνδυνος εκμετάλλευσης και έξαρσης της αδήλωτης εργασίας» και γι’ αυτό το λόγο ζητούν να μάθουν αν στο Υπουργείο προτίθενται να δώσουν τη δυνατότητα στις Περιφέρειες που δεν συμπεριλήφθησαν στην Κ.Υ.Α. να αποστείλουν συμπληρωματικά έγγραφο

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

«Σύμφωνα με το άρθρο 58 ν.4384/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 13 α του ν.4251/2014, το οποίο ρυθμίζει την απασχόληση των παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη αγροτική οικονομία. Συγκεκριμένα ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ΄ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Με την υπ ΄αριθμ. 24990/366/04-06-2015 Κ.Υ.Α. καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών στην κατηγορία εργάτες γης, στην Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου) για τα έτη 2015-2016 στους δύο (2).
Η ανωτέρω Κ.Υ.Α. τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 11656/241/24-08-2016 Κ.Υ.Α. αυξάνοντας τον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής εργασίας πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015-2016.

Επειδή σύμφωνα με την υπ αριθ. 66224/2014, Κ.Υ.Α καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την διαδικασία και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο οικείος Περιφερειάρχης αποστέλλει τη γνώμη του στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφέροντας αναλυτικά στοιχεία για τον ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που κρίνεται σκόπιμο να καλυφθούν με μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών κατά τα επόμενα δύο έτη, ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτος, ειδικότητα, και χώρα προέλευσης, συναποστέλλοντας και τις έγγραφες γνώμες των εργοδοτικών φορέων και αντίγραφο του πρακτικού της κοινής σύσκεψης.

Επειδή οι ανάγκες στην αγροτική εκμετάλλευση είναι μεγάλες.
Επειδή εγκυμονεί ο κίνδυνος εκμετάλλευσης και έξαρσης της αδήλωτης εργασίας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

Γιατί δεν περιλαμβάνεται η Περιφέρεια Κρήτης στην υπ΄ αριθμ. 11656/241/24-08-2016 Κ.Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 24990/366/4-06-2015 Κ.Υ.Α. με θέμα «καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015-2016;

Προτίθενται να δώσουν τη δυνατότητα στις Περιφέρειες που δεν συμπεριλήφθησαν στην Κ.Υ.Α. να αποστείλουν συμπληρωματικά έγγραφο, αναφέροντας αναλυτικά στοιχεία για τον ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας που κρίνεται σκόπιμο να καλυφθούν με μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών;»