Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  την 5η  του μηνός Oκτωβρίου έτους 2016, ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Σύνταξη σχεδίου προυπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2017.

Θέμα 2ο: Εγκριση πρακτικών  δημοπρασίας  για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (μίσθωση χωμ μηχανημάτων)

Θέμα 3ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού  293,07€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα(πλατεία Κανουπάκη)

Θέμα 4ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.026,73€ για επέκταση δημ. φωτισμού  στην Ιεράπετρας(Ανδρέα Παπανδρέου).

 Θέμα 5ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού  335,26€  για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα(Μάνου Κατράκη).

Θέμα 6ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 335,26€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα(Ι.Ρίτσου και Μ. Αλεξάνδρου)