Στην ανάγκη ύπαρξης ρύθμισης αναφορικά με τα τιμολόγια που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ - Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση, προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη, διαβιβάζοντας την επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.  

Όπως αναφέρεται στην επιστολή: «… κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας η οποία ορίστηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 ... υπήρξαν σοβαρά προβλήματα και στρεβλώσει στη λειτουργία της αγοράς. Από την πρώτη στιγμή όλες οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με μετρητά, μιας και διαμορφώθηκαν συνθήκες κατά τις οποίες οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών απαίτησαν την άμεση πληρωμή αυτών μετρητοίς. Ειδικά στον τουριστικό κλάδο, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στην τροφοδοσία τροφίμων και αναλώσιμων υλικών, αφού η περίοδος της τραπεζικής αργίας συνέπεσε με την υψηλή τουριστική περίοδο.

... Κατά τη συνήθη επιχειρηματική πρακτική και λόγω του πανικού που επικράτησε την περίοδο εκείνη, πολλά τιμολόγια εξοφλήθηκαν με μετρητά, με συνέπεια να μην αναγνωρίζονται ως φορολογικά εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων».  

Επίσης, με την επιστολή αιτούνται «... να επεκταθεί η ευνοϊκή ρύθμιση [ΠΟΛ 1153/15]: α) σε όλα τα τιμολόγια που εκδόθηκαν σε όλη τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας και εξοφλήθηκαν χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και β) σε όλα τα τιμολόγια που εκδόθηκαν μετά την τραπεζική αργία αλλά προπληρώθηκαν μερικώς ή ολικώς βάση συμβολαίου στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας».