Ανάστατος είναι ο κόσμος των γεωτεχνικών με το ενδεχόμενο κατάργησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματός τους, που προτείνεται στο προσχέδιο νόμου με τίτλο «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μετά την δημοσίευσή του στο Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) προτείνεται η κατάργηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των Γεωτεχνικών.

Ειδικότερα από το Άρθρο 3 «Κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγελμάτων» γίνεται κατανοητή η κατάργηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτός των επαγγελμάτων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β (μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κτλ). Στο Κεφάλαιο Β δεν αναφέρεται πουθενά το επάγγελμα του γεωτεχνικού (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι, κτηνίατροι). Αν τελικά το Άρθρο μείνει ως έχει αυτό σημαίνει ότι το επάγγελμα του γεωπόνου θα ασκείται ελεύθερα. Επίσης τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου θα πιστοποιεί μία διοικητική αρχή (δεν αναφέρεται αν είναι το οικείο Επιμελητήριο).

Όπως είναι λογικό οι εν λόγω αλλαγές έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των γεωπόνων αφού σύμφωνα με όσα τονίζουν θίγονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, κατατάσσεται το επάγγελμά τους στα «κλειστά επαγγέλματα», ενώ οδηγείται στην απαξίωση το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Στο θέμα έχει τοποθετηθεί με ανακοίνωσή της και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ). Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει και τα εξής : «Με τη πρώτη ματιά γίνεται προφανές ότι πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που καταπατά τα επαγγελματικά μας δικαιώματα όπως αυτά έχουν κατακτηθεί μέσω του Π.Δ. 344/2000 και θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς και το περιβάλλον.

Το επάγγελμα του Γεωτεχνικού (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου και Ιχθυολόγου) είναι ήδη ένα ανοιχτό επάγγελμα που υπόκειται καθαρά στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και της ελεύθερης αγοράς και ασκείται από απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αντίστοιχων σχολών. Δεν υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμούς ως προς την άσκηση του, όπως αριθμητικούς, πληθυσμιακούς, γεωγραφικούς, σε ελάχιστες αποστάσεις, σε περιορισμένες οικονομίες κλίμακας, σε εταιρικούς περιορισμούς και δεν αμείβεται με οριοθετημένες κατώτατες ή ανώτατες αμοιβές.... Η διαδικασία χορήγησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος καθορίζεται από το εν λόγω Π.Δ. (άρθρο 2) χωρίς να θέτει οποιονδήποτε περιορισμό στους κατόχους των απαραιτήτων τίτλων σπουδών και χωρίς να βάζει καμία προϋπόθεση από αυτές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Αντιθέτως η χορήγηση της είναι υποχρεωτική για το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε κάθε μέλος του, που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

 Επιπλέον το κόστος της αρχικής έκδοσης είναι πολύ μικρό και η ανανέωση της είναι δωρεάν και χωρίς προϋποθέσεις. Το σημαντικότερο προφανές συμπέρασμα που εξάγεται από τις διατάξεις του εν λόγω Π.Δ., όσο και από την καθημερινή μας επαγγελματική πρακτική είναι ότι το επάγγελμα του Γεωτεχνικού διαφυλάσσει άμεσα την δημόσια υγεία και ασφάλεια με τις υπηρεσίες που παρέχει».

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης η ΠΟΓΕΔΥ αναφέρει: «με την κατάργηση αυτή τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών και το περιβάλλον και συνεπώς για λόγους δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού. Με την κατάργηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δεν θα πιστοποιείται η επιστημονική επάρκεια και η νομική ικανότητα μέσω της συγκεκριμένης άδειας για να μπορεί να ασκήσει κανείς το συγκεκριμένο επάγγελμα. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ασκούν το ίδιο επάγγελμα ή το ίδιο είδος εργασίας ή και να ισχυρίζονται ότι μπορούν να το ασκήσουν και άλλα άτομα που κατέχουν παρεμφερή πιστοποιητικά σπουδών κατώτερης όμως βαθμίδας (απόφοιτοι ΤΕΙ, κολλεγίων, ΙΕΚ κ.λ.π.) σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 344/2000. Όμως το χειρότερο είναι ότι δεν θα μπορούν πραγματικά να ασκήσουν αυτό το είδος εργασίας, λόγω του χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης, βλάπτοντας έτσι τους πελάτες τους, την υγεία των καταναλωτών, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον γενικότερα».

Και καταλήγει: «Η όποια προσπάθεια ανοίγματος κλειστών επαγγελμάτων - στα οποία «κλειστά» δεν συμπεριλαμβάνεται το Γεωτεχνικό επάγγελμα - δεν πρέπει κατά την άποψη μας να πλήξει την επαγγελματική κατοχύρωση των μελών μας προκαλώντας ταυτόχρονα σύγχυση και ασυδοσία στην αγορά. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν διακριτά επαγγέλματα και επαγγελματικά δικαιώματα τέτοια όμως ώστε να μπορεί και να υποχρεούται ο καθένας να αποδεικνύει τι επαγγέλλεται και σε ποιο γνωστικό πεδίο μπορεί να προσφέρει. Άρα θα πρέπει για τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που αναφέραμε παραπάνω να διατηρηθεί το νομικό καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής άδειας για τους Γεωτεχνικούς. Έτσι ώστε να μην καταντήσουμε στην Ελλάδα του 2011 να εφαρμόζουμε το γνωμικό του γνωστού ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη που έλεγε ότι « στην Ελλάδα είσαι ότι δηλώσεις» ή το άλλο προσφιλέστερο σε εμάς τους Γεωτεχνικούς ότι θα καταντήσουμε «ξέφραγο αμπέλι».

(Αγροτύπος)