Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο,  ζητάει με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης.

Στην ίδια επιστολή ο κ. Αλιφιεράκης επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη η αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού σε αυτόν τον πρώτο κύκλο για τα καθεστώτα που προβλέπουν  επιχορήγηση ή επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ενώ ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση ξενοδοχείων και συναφών τουριστικών μονάδων τόσο σε επίπεδο επιλεξιμότητας όσο και σε επίπεδο επενδυτικών δαπανών.

Επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προτείνει να επαναπροσδιοριστεί το άρθρο 12 (Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων - για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ώστε να αποσαφηνισθεί  ξεκάθαρα ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται και ποιες δαπάνες ενισχύονται και καλεί τον Υπουργό να μεριμνήσει για να γίνει απολύτως σαφής ο χρόνος, κατά τον οποίο θα επαναπροκηρυχθούν τα εν λόγω καθεστώτα.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Δημόσια διαβούλευση για τις προκηρύξεις καθεστώτων αναπτυξιακού νόμου ν.4399/2016»  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στo πλαίσιo της σχετικής διαβούλευσης για τα σχέδια αποφάσεων της επικείμενης προκήρυξης των τεσσάρων βασικών καθεστώτων αναπτυξιακού νόμου ν.4399/2016 («Γενική επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»), έχουμε να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1.    Κατ’ αρχήν επί της διαδικασίας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι είναι σκόπιμο να ακούγονται πραγματικά οι απόψεις των φορέων, που αν μη τι άλλο, εκπροσωπούν το σύνολο των ενδιαφερομένων και κινούνται με γνώμονα το συμφέρον της επιχειρηματικότητάς. Η «ταχύτητα» της εν λόγω δημόσιας διαβούλευσης (διάρκειας τεσσάρων μόλις ημερών) είναι νομίζουμε ελάχιστη για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (που είχε να ισχύσει στην χώρα από τον Απρίλιο του 2014), και σε μια τόσο κρίσιμη οικονομική συγκυρία.

2.    Αντίστοιχη «σπουδή» επισημαίνουμε στους χρόνους υποβολής όπου για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016 δηλαδή ενάμιση μήνα μετά την έναρξη υποβολών αιτήσεων. Όμως τα δυο αυτά καθεστώτα (κατά την άποψή μας) θα έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση από την αγορά, και θα υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από επιχειρήσεις να συμμετάσχουν, οπότε με βάση τα παραπάνω κρίνεται επιτακτικό να δοθεί  επιπλέον χρόνος  κατά δύο μήνες.

3.    Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2016, των καθεστώτων που αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης δεν ξεπερνούν τα 170.000.000 (70 εκατ. από το καθεστώς ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και 100 εκατ. από το καθεστώς ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ) και θεωρούμε ότι είναι μικρός για να υπάρξει μια παρέμβαση με ουσιαστικά αποτελέσματα. Άλλωστε εκτιμούμε ότι θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον για μεγαλύτερα σχέδια, υψηλού προϋπολογισμού, τα οποία δεν κάλυπταν οι προκηρύξεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) που άνοιξαν μέσα στο 2016, οπότε κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί αυτό το ποσό. 

4.    Ειδική βαρύτητα για τις επενδύσεις στη χώρα μας και ειδικά στις νησιωτικές περιοχές έχουν οι επενδύσεις στον τουρισμό, που όπως είναι γνωστό σήμερα αποτελεί την ατμομηχανή της Ελληνικής Οικονομίας. Όμως, όπως αποτυπώνεται στα υπό διαβούλευση καθεστώτα, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, δεν ενισχύονται επί της ουσίας σχέδια ξενοδοχείων και συναφών τουριστικών μονάδων. Για παράδειγμα στις επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων και δεδομένου ότι οι κατασκευαστικές δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων είναι δύσκολο να υλοποιηθεί μια επένδυση λχ σε ξενοδοχείο όπου το κατασκευαστικό κόστος αποτελεί κύριο κομμάτι της επένδυσης. Ή εναλλακτικά στο άρθρο 12  (Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων) μόνη περίπτωση ενός ξενοδοχείου να ενισχυθεί είναι να έχει αύξηση στην απασχόλησή του σε ποσοστό τουλάχιστον 10% την τελευταία τριετία.

5.    Στο Άρθρο 12 των δύο παραπάνω καθεστώτων όπου αναφέρονται οι Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων υπάρχει αναγκαιότητα αποσαφήνισης για το ποιες επιχειρήσεις και τι δαπάνες ενισχύονται. Πχ στο Άρθρο 12 ορίζονται ως εξωστρεφείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία πριν την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου. Με άλλα λόγια μία επιχείρηση, η οποία έχει εξαγωγές την τελευταία τριετία πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της αλλά παραμένει σταθερό (ή το αυξάνει κατά μια λχ μονάδα) δεν θεωρείται εξωστρεφής για τις ανάγκες του νέου αναπτυξιακού νόμου. Προτείνουμε να επαναπροσδιοριστεί το άρθρο.

6.    Τέλος πρέπει να γίνει απολύτως σαφής ο χρόνος κατά τον οποίο θα επαναπροκηρυχθούν τα εν λόγω καθεστώτα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Μανώλης Αλιφιεράκης"