Η 7η Υγειονομική περιφέρεια προέβη κατά την τρέχουσα εβδομάδα στις παρακάτω ενέργειες για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη Κρήτη:

-Με  έγγραφο του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού αναφορικά με την πρόσληψη 4000 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, αξιοποιώντας πόρους από την είσπραξη   της καταβολής της α΄ δόσης των τηλεοπτικών αδειών , ορίστηκε ο ακριβής αριθμός των προσληφθέντων στη Κρήτη. Συγκεκριμένα στους φορείς Υγείας, αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ, οι προβλεπόμενες θέσεις είναι  300  εκ των οποίων οι 200  αφορούν σε νοσηλευτικό προσωπικό και οι 100 σε λοιπό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι προβλεπόμενες θέσεις θα  αφορούν σε 12μηνες συμβάσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η πρόσληψη θα γίνει από το Υπουργείο Εργασίας.

Στάλθηκε προς τις Διοικήσεις όλων των εποπτευόμενων φορέων έγγραφο της 7ης ΥΠΕ με το οποίο τους ζητείται  να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε σχέση με τις ανάγκες τους σε προσωπικό, προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός της κατανομής των 300 θέσεων.  

. Αύξηση επιχορήγησης των νοσοκομείων κατά 9 εκ. προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε φάρμακα και λοιπό υλικό.

-Την Τρίτη 4/10 ξεκίνησε τη λειτουργία του το τμήμα Οδοντιατρικής Παρακολούθησης Παίδων στη Μ.Υ.  ΠΕΔΥ Ηρακλείου. Η λειτουργία του τμήματος που εντάσσεται στη Μονάδα Φροντίδας Μητέρας -Παιδιού θα είναι κάθε Τρίτη απόγευμα από ώρα 13.00 ως 18.00 αποκλειστικά για παιδιά 4-14 ετών.

-Ορκίστηκε  και ανέλαβε τα καθήκοντα  του ιατρός στο Π.Ι. Αγίας Ρουμέλης  ο οποίος και θα εξυπηρετεί το Φαράγγι της Σαμαριάς. Ο διορισμός του γιατρού έγινε κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Υγείας για παροχή γενναίων οικονομικών κινήτρων προκειμένου να καλυφθούν απομακρυσμένες περιοχές και απαντά στο μακροχρόνιο αίτημα κάλυψης μιας περιοχής με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα

-Ολοκληρώθηκαν και δημοσιεύτηκαν οι τελευταίοι πίνακες προσληπτέων επικουρικού προσωπικού. Πρόκειται για  πέντε υπαλλήλους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι οποίοι προσλαμβάνονται στο ΠΑΓΝΗ - ΓΝ Βενιζέλειο (Οργανική Μονάδα Έδρας ΠΑΓΝΗ)