Απόφαση που θα δώσει μεγάλη ανάσα σε αγρότη απο τα Χανιά χορήγησε ο Ειρηνοδίκης Χανίων μετά απο προσφυγή του ίδιου στην Ένωση προστασίας καταναλωτών Κρήτης.

Το εισόδημα του ίδιου είναι πολύ χαμηλό με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ξεχρεώσει το δάνειο των 9 χιλιάδων ευρώ καθώς το μηνιαίο εισόδημα του ανέρχεται μόλις σε 150 ευρώ."

"Ανάσα" , έδωσε η Προσωρινή Διαταγή, σε δανειολήπτη,  αγρότη, με  ακίνητη  περιουσία ,που χορήγησε η Ειρηνοδίκης  Χανίων, όπου όρισε " καμία  καταβολή δόσης  και  διάσωση  όλης της περιουσίας  του", λόγω μη εισοδήματος , που να του εξασφαλίζει την επιβίωσή του.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρόκειται:

Για  δανειολήπτη, άγαμο ηλικίας 58 χρονών,  κατοικεί με την υπέργηρη μητέρα του

Το συνολικό  χρέος του  δανειολήπτη  ,  είναι 9.376,98 ευρώ, σε δύο πιστωτικές κάρτες, σε μία τράπεζα ως οφειλέτης  

Επί της ουσίας της υπόθεσης. 

Εισοδήματα που διαθέτει ο οφειλέτης,

Από ΟΠΕΚΕΠΕ 1798 ,15 ευρώ/ετησίως, εισόδημα ,που δεν του εξασφαλίζει  την επιβίωση του δηλ το εισόδημά του είναι 150 ευρώ/μηνιαίως , έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης .

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει ο οφειλέτης

-α)Μονοκατοικία ,80 τ.μ και 30 τ.μ βοηθητικοί χώροι β) οικόπεδο 2.500 τ.μ γ)Διάφορα αγροτεμάχια με ελιές.
Το Ειρηνοδικείο των  Χανίων , αφού έλαβε υπόψη του,το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι και τα επιδειχθέντα έγγραφα, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο. 

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της αιτούσας
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4)Ορίζει  "μηδενικές δόσεις "για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και μέχρι  την συζήτηση της κύριας αίτησης.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο Χανίων είναι  σημαντική , για τον  δανειολήπτη ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει ο οφειλέτης ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τον στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας  τον "στην μη καταβολή δόσεων ". 

Τέλος, ως ΄Ενωση τονίζουμε, ότι οι υποθέσεις ως η παραπάνω , (πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης) θα έπρεπε να υπάρχει η Οριστική Διαγραφή ,από τις ίδιες τις τράπεζες και όχι να εισέρχονται οι καταναλωτές  της φτώχειας, σε δικαστικές περιπέτειες , με ότι αυτό συνεπάγεται."