Ιδιαίτερη ικανοποίηση φέρνει στον κόσμο του τουρισμού το κλείσιμο του Σεπτέμβρη για τον αερολιμένα Ηρακλείου, κι αυτό γατί:

* 44,6 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το εννεάμηνο του 2016 στα αεροδρόμια, αύξηση 8,8% σε σχέση με το 2015

*Αύξηση 3,7% στο σύνολο των πτήσεων το εννεάμηνο του 2016

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το εννεάμηνο του 2016 προκύπτουν τα εξής :

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 380.169 (από τις οποίες 150.897 εσωτερικού και 229.272 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% (+2,2% στις πτήσεις εσωτερικού και + 4,7 % στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 366.539 πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το εννεάμηνο του 2016 έφθασε τα 44.601.524 παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί 41.007.032 επιβάτες.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )

9ΜΗΝΟ ΄15 :        366.539                                      41.007.032

9ΜΗΝΟ ΄16 :        380.169                                      44.601.524

ΜΕΤΑΒΟΛΗ :         +3,7%                                                +8,8%

*Αύξηση 12,2% στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Σεπτέμβριο του 2016 - Διακινήθηκαν  7,2  εκατ. επιβάτες

Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Σεπτέμβριο του 2016 προκύπτουν τα εξής :

Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 7.234.654 επιβάτες, η άνοδος συνολικά (+11,6 % επιβάτες εσωτερικού και +12,4% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε μεσοσταθμικά το + 12,2%.

*Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Σεπτέμβριο του 2016

Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Σεπτέμβριο.

Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

*ΑΘΗΝΑ                       2.122.770

*ΗΡΑΚΛΕΙΟ                  1.102.771

*ΡΟΔΟΣ                            818.748

*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ               653.967

*ΚΕΡΚΥΡΑ                         476.093