Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεδρίασή του την Πέμπτη 13-10 αποφάσισε την πραγματοποίηση της Τακτικής Γ. Συνέλευσης τη Δευτέρα 31-10  στο 16ο Δ.Σχ  στις 6.00 μ.μ. . Η συνέλευση ορίζεται ως η Γ΄ επαναληπτική με την Α΄ στις 14-10 και την Β΄ στις 17-10.

"Οι εξελίξεις στην εκπαίδευση απαιτούν την ενεργό  συμμετοχή  μας στις συλλογικές διαδικασίες. Η απουσία μόνιμων διορισμών, η καθιέρωση του  ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου και οι αλλαγές που επέφερε τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στα εργασιακά μας δικαιώματα. Η ανεργία και  οι ελαστικές σχέσεις εργασίας που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη διάσταση , η υποχρηματοδότηση ,οι παγωμένες εδώ και  χρόνια αποδοχές μας  ,η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης η διαρκής υποβάθμιση της Δημόσιας εκπαίδευσης είναι τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. 

Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση , συμμετοχή στις κινητοποιήσεις  και τις δράσεις του Συλλόγου , φυσική παρουσία στις συλλογικές διαδικασίες. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που  υπηρετούν στο νομό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ( μόνιμοι και αναπληρωτές). Μέλη του Συλλόγου μας είναι όλοι οι οικονομικά τακτοποιημένοι εκπαιδευτικοί . Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται μέσω ΕΣΠΑ και ΠΔΕ δεν εγγράφονται αυτόματα στο Σύλλογο και πρέπει να ζητήσουν την εγγραφή τους. Η συνδρομή για τους αναπληρωτές είναι 15 ευρώ. 

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή στην Γενική συνέλευση"