Ενημερώνουμε τα μέλη, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που  έχουν   αναγγείλει απαιτήσεις μέσω αυτής,  στις  υπό εκκαθάριση εταιρείες  της ΑΣΠIΣ και COMMERCIAL.ότι ξεκίνησε από χθες (17-10-2016 ) η προσκόμιση  ή αποστολή  των δικαιολογητικών για την προσωρινή διανομή στους δικαιούχους απαιτήσεων. Η υλοποίηση των προσωρινών διανομών θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών, όπως αναγράφονται κατωτέρω, καθώς και μετά την πιστοποίηση αμετάκλητου δικαιούχου

Επειδή  απαιτούνται  κάποια δικαιολογητικά προκειμένου  τα χρήματα να κατατεθούν από την εκκαθάριση κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου και προκειμένου να επισπεύσουμε την διαδικασία  καλούμε τα μέλη μας να επικοινωνήσουν άμεσα με την ΄Ενωση στα τηλέφωνα 2821092666, 2821092306 και 2842020140

Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται!

1. ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599/1986 με θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής, από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή. 
2.  Δελτίου  Ταυτότητας δικαιούχου
3. Φωτοτυπία  πρώτης  σελίδας  βιβλιαρίου  καταθέσεων ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από ebanking (να εμφαίνεται αριθμός λογαριασμού, ΙΒΑΝ και Τράπεζα)