Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αγώνα Κακοδικιανών κατά της δημιουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων:

"1. Την Κυριακή (16-10-2016 ) πραγματοποιήθηκε μια ακόμη λαϊκή συνέλευση των Κακοδικιανών για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων στη συνέχεια του αγώνα μας ενάντια στις ενέργειες της αυταρχικής και αλαζόνας δημοτικής αρχής. Που επιμένει -παρά την  πλήρη αντίθεση  όλων σχεδόν των κατοίκων- να κατασκευάσει το ΣΜΑ σε ένα καθόλα παράνομο ακίνητο στο χωριό μας. Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και υπογεγραμμένα τα εξής: α) Η δικηγόρος μας να καταθέσει άμεσα καταγγελία στο σώμα Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τις σχετικές ενέργειες της Δημοτικής Αρχής Καντάνου - Σελίνου και  ότι β) σύσσωμοι οι κάτοικοι στηρίζουμε την Πρόεδρο του Τοπικού Συμβούλιου Κακοδικίου που μας εκφράζει απόλυτα με τις νόμιμες -από κοινού- ενέργειες της και  στεκόμαστε όλοι μαζί “μια γροθιά” στο πλευρό κάθε μέλους της πρωτοβουλίας αγώνα που δέχεται “πιέσεις” από τον φερόμενο ιδιοκτήτη ή τη δημοτική αρχή.

2. Σύμφωνα με την αρ. πρ. 11731/12-10-2016 απάντηση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων «σας γνωρίζουμε ότι μετά από αίτησή του Δήμου Καντάνου Σελίνου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2611/04-07-2016 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία ακίνητο που βρίσκεται στη θέση έκτος οικισμού της Τ.Κ Κακοδικίου …., και περιγράφεται στο από Μάρτιο 2016 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού κ. Παναγιώτη Αλειφέρη …. και στο ενσωματωμένο σ ́αυτό απόσπασμα χάρτη της Γ.Υ.Σ … , χαρακτηρίσθηκε ως έξης: … χορτολιβαδική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 εδάφιο α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως, αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του Ν. 4280/2014 ( ΦΕΚ- 159 Α ) υπαγόμενη στις περί αυτών διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική με έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 όπως ισχύει, εμπίπτουσα στην παράγραφο 1 περίπτωση  του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του ίδιου άρθρου του Ν.998/79.»

Με το ίδιο έγγραφο πληροφορούμαστε ότι ο φερόμενος ιδιοκτήτης δεν έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αντιρρήσεις «ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Νομού Χανίων» και ότι τα 1228 τ.μ που χαρακτηρίστηκαν ως χορτολιβαδικά-δασικά «δεν έχουν λυμένο το ιδιοκτησιακό έναντι του άρθρου 10 του Ν.3208/2003»

Με απλά λόγια τα παραπάνω σημαίνουν ότι το τμήμα της έκταση που έχει μισθώσει ο δήμος για το ΣΜΑ και χαρακτηρίστηκε ως χορτολιβαδική υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και την διαχείριση την έχει το δασαρχείο."