Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης επικεφαλής της Κ.Ο. των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ερώτηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει να ενημερωθεί για τα ποσοστά απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Η οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει βαθιά την ελληνική κοινωνία. Οι περικοπές μισθών και συντάξεων, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η υπέρμετρη φορολογία έχουν επιφέρει σημαντικά πλήγματα όχι μόνο στα εισοδήματα των πολιτών αλλά και στην ιδιωτική κατανάλωση που έχει μειωθεί κατακόρυφα. Σε συνδυασμό αφενός με τη ουσιαστική διακοπή τραπεζικής χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και την υπερβολική καθυστέρηση της αποπληρωμής των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, η πραγματική οικονομία βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση.

Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η επιστροφή της σε αναπτυξιακή πορεία με σταθερές βάσεις απαιτεί την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. Βασική προϋπόθεση, και η πλήρης αξιοποίηση των προγραμμάτων που προσφέρονται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο, αν δεν ολοκληρώσει τάχιστα τις διαρθρωτικές αλλαγές και δεν πάρει πρωτοβουλίες ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια είναι τα συγκριτικά στοιχεία απορρόφησης των πόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για κάθε χώρα-μέλος και για κάθε ταμείο; »