"Συνεχίζοντας τις δράσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση των δομών που υποστηρίζουν συμπολίτες μας, η Λέσχη Lions Ηρακλείου προσέφερε 100 κιλά κατεψυγμένο κοτόπουλο στην ενορία Αγίου Κωνσταντίνου Ηρακλείου για την ενίσχυση των συσσιτίων που διοργανώνει, μέσω των οποίων παρέχεται τροφή καθημερινά σε 100 περίπου ανθρώπους. 

Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, οι Lions προσέφεραν άλλα 100 κιλά κατεψυγμένο κοτόπουλο στο Πτωχοκομείο Ηρακλείου για την ενίσχυση επίσης των συσσιτίων που και αυτό διοργανώνει, μέσω των οποίων παρέχεται τροφή καθημερινά σε 92 περίπου ηλικιωμένους ανθρώπους που περιθάλπει στις εγκαταστάσεις του. "