Ένα έξυπνο σύστημα μπορεί να διαχειριστεί τους υδάτινους πόρους και το δίκτυο από απόσταση και με ακρίβεια, αντιμετωπίζοντας αυτόματα ακόμα και έκτακτες καταστάσεις χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Δεν είναι ευσεβής πόθος αλλά μια ιδέα που έχει κάνει πράξη το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Πρόκειται για ένα σύστημα που ήδη έχει εφαρμοστεί υπό μορφή δοκιμής στις περιοχές του κάμπου των Χανίων και στο Ακρωτήρι και έχει δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το σύστημα αυτό χειρίζεται αυτόματα το υδατικό δίκτυο και το επιτυγχάνει με τρόπο ευφυή και αειφόρο:

"Μπορεί το σύστημα αυτόματα και από απόσταση να αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις και μπορεί να διατηρεί όσο είναι δυνατόν τα επίπεδα του υδροφόρου ορίζοντα σε ικανοποιητικό επίπεδο, κάνοντας διαχείριση του νερού με τρόπο δίκαιο" μας εεξηγεί ο  Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναστάσιος Πουλιέζος

Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και το υλικό και ο τρόπος και η μέχρι σήμερα δοκιμή του στα Χανιά, έδειξε ότι το σύστημα αυτό "δουλεύει". Η βασική υποδομή των αγωγών παραμένει και σε αυτή προστίθεται ο τεχνικός εξοπλισμός που απαιτείται.

Ο κ. Πουλιέζος μας περιέγραψε το πώς λειτουργεί το σύστημα:

"Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα "ομοίωμα" της δουλειάς που θα μπορούσε στη συνέχεια να εφαρμοστεί και προσπαθούμε μέσω αυτού του ομοιώματος να δείξουμε ότι το ευφυές αυτό σύστημα λειτουργεί. Υπάρχουν πλέον οι αυτοματισμοί που δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης του εγχειρήματος δηλαδή, στο επίπεδο του δικτύου υπάρχουν ηλεκτροβάνες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν από απόσταση, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάει κάποιος άνθρωπος να τις ανοιγοκλείσει, υπάρχουν αισθητήρες που δίνουν την πληροφορία που χρειάζεται από απόσταση, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει κάποιος και να δει σε ποιο επίπεδο είναι κάποια δεξαμενή. Υπάρχουν δυνατότητες ελέγχου των αντλιών του δικτύου με τρόπο οικονομικό και υπάρχει και η τεχνογνωσία που μπορεί όλα αυτά να τα συνδέσει. Δηλαδή, έχουμε και το υλικό και τη μέθοδο."

Δεν παύει φυσικά το σύστημα να είναι ακριβό κάτι που κάνει αναπόφευκτη τη σταδιακή εφαρμογή του. Η ταχύτητα εφαρμογής του μπορεί να εξαρτηθεί μόνο από το ύψος της χρηματοδότησης που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί και όχι τόσο από τη βούληση.

Το σύστημα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ημερίδας στο ΤΕΕ ΤΔΚ με θέμα τον "Σχεδιασμό ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων, εφαρμογή στην Κρήτη". Ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τον Ιανουάριο του 2016 έχοντας μια καλή χρηματοδότηση, ενώ η δομικαστική διαχείριση του συστήματος ανατέθηκε στον ΟΑΚ.

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Νίκος Ζωγραφάκης:

"Είμαστε ένας από τους εταίρους του έργου, οι υπόλοιποι εκτός από το Πολυτεχνείο της Κρήτης είναι το ΜΑΙΧ, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ο ΟΑΚ. Είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), όπως και το έργο Aquaman"