Ξεκινά η κατασκευή του έργου που αφορά την αποπεράτωση των δικτύων οµβρίων υδάτων στη περιοχή της Περβόλας Τ.Κ. Χόνδρου του ∆ηµοτικού διαµερίσµατος Χόνδρου ∆ήµου Βιάννου προϋπολογισμού 69.000,00 € , τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν οι Αντιδήμαρχοι Νικήτας Γιαμαλάκης και Μανόλης Αγαπουλάκης , και ο επιβλέπων μηχανικός Γιώργος Παπαμαστοράκης .

Με το συγκεκριμένο έργο κατασκευάζονται δίκτυα µε προκατασκευασμένες τσιµεντοσωλήνες ομβρίων ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm, καθώς και µε πλαστικούς σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια DN/ΙD 500 mm. Το δίκτυο οµβρίων που θα κατασκευαστεί στον οικισμό Περβόλας από τσιµεντοσωλήνες έχει µήκος 250 μέτρα , και το δίκτυο από σωλήνες πολυαιθυλενίου έχει µήκος 85,00

Προβλέπεται επίσης η αποκατάσταση δρόμου µε σκυρόδεμα σε σημεία που υπάρχει φθορά λόγω των ορμητικών νερών καθώς και η αποκατάσταση των πρόχειρων αγωγών που υπάρχουν σήμερα.

Ο Δήμαρχος Βιάννου σε δήλωσή του ανάφερε:

"Με την παρέμβαση αυτή ολοκληρώνουμε τα έργα προστασίας που απαιτούνται για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Περβόλας .

Ένα έργο που ήταν διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Περβόλας που ζητούσαν την προστασία τους µε έργα διευθέτησης των οµβρίων τα οποία συσσωρεύονται λόγω και της ομαλής επιφάνειας του εδάφους στη συγκεκριμένη περιοχή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη κο Σταύρο Αρναουτάκη για την χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης".