Πρόστιμο 145 χιλιάδων ευρώ εισηγούνται οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος να επιβληθεί στον πρώην Δήμο Αρκαδίου, επειδή πέρυσι πήγε και εκτελούσε έργα σε παραλία ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Η είδηση αυτή έρχεται μέσα σε ένα μήνα κατά τον οποίο η κοινή γνώμη της Κρήτης ενημερώνεται ότι μετά το Δήμο Φαιστού και ο Δήμος Πλατανιά έχει συναινέσει στην παράνομη πράξη της διεξαγωγής μεγάλων μπιτς πάρτι στις προστατευόμενες παραλίες του Κομμού και του Μάλεμε.

Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικό... Οι τοπικές Αρχές, οι άνθρωποι που εκλέγονται για να υπηρετούν τα συμφέροντα μιας τοπικής κοινωνίας, να επιλέγουν συνειδητά την περιβαλλοντική της υποβάθμιση. Και ειδικά στην περίπτωση του πρώην Δήμου Αρκαδίου το πράγμα είναι διπλά τραγικό: Όχι μόνο καταστράφηκε τμήμα του διαθέσιμου βιότοπου, προκειμένου να κατασκευαστεί υποδομή αντλιοστασίου (σε περιοχή που εκτός των άλλων δεν επιτρέπονται επεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα), αλλά πληρώνουμε και πρόστιμο από πάνω.

Όχι μόνο δηλαδή υποβαθμίζεται το περιβάλλον που ζούμε, αλλά ταυτόχρονα όλοι εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε και 145 χιλιάδες ευρώ για την υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.

Χάσαμε τις χελώνες και το έργο

Την ίδια ώρα, το έργο έχει σταματήσει, ο πρώην Δήμος Αρκαδίου (που σήμερα έχει συνενωθεί με το Δήμο Ρεθύμνου) αναγκάζεται να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε, ο εισαγγελέας Ρεθύμνου καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο άσκησης δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και οι χελώνες δεν πάνε να γεννήσουν πλέον στην περιοχή της επέμβασης, η οποία αποτελεί τμήμα της σημαντικότερης περιοχής ωοτοκίας της καρέτα-καρέτα στην Κρήτη.

Τι κερδίσαμε; Ένα πρόστιμο. Τι χάσαμε; Και τις χελώνες και το έργο. Κι όλα αυτά γιατί; Γιατί δε βρέθηκε από πουθενά αλλού να περάσει ένας αγωγός, παρά μόνο μέσα από μια μεγάλης σπουδαιότητας παραλία ωοτοκίας και μάλιστα μέσα στην περίοδο που οι καρέτα-καρέτα έβγαιναν για να γεννήσουν...

Δημόσια έγγραφα

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από δημόσια έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Τα έγγραφα αυτά, με τη μορφή του επείγοντος, έχουν αποσταλεί από τις 13 του τρέχοντος μήνα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Όπως αναφέρεται, οι επιθεωρητές εισηγούνται προς τον Θανάση Καρούντζο την επιβολή προστίμου ύψους 145.000 ευρώ στο Δήμο Ρεθύμνου για παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην παραλιακή ζώνη του πρώην δήμου Αρκαδίου.

Τα 127 χιλιάδες ευρώ του προστίμου αφορούν την παράβαση της «σοβαρής υποβάθμισης του τόπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα και πρόκληση βλάβης σε ιδιαίτερα προστατευόμενο είδος», ενώ τα υπόλοιπα 18 χιλιάδες αφορούν στην παράβαση της «ανεξέλεγκτης διάθεσης πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής».

Με τη μορφή του επείγοντος

Οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος καλούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης να τους κοινοποιήσει άμεσα την απόφαση επιβολής προστίμου και τα σχετικά έγγραφα που θα υποδεικνύουν την είσπραξη του επιβληθέντος προστίμου. Όλα αυτά οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος τα έχουν στείλει, επίσης με τη μορφή του επείγοντος, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου.
Του ζητούν: «Σε περίπτωση άσκησης δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανακοινώσετε αυτή στο γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ασκήσει το παρεπόμενο δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής»...

Νέα Κρήτη