Την προληπτική απαγόρευση ενός εντομοκτόνου-φυτοφαρμάκου, ως ύποπτου για μεταλλάξεις στα ανρθώπινα κύτταρα, το οποίο κυκλοφορεί με διάφορες εμπορικές ονομασίες και στην Κρήτη, ζητά με κατεπείγουσα ερώτησή του από την Ευρωπαική Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ.Κρίτων Αρσένης.

Πρόκειται για την ουσία Imidacloprid, η οποία τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως στην Κρήτη με την ονομασία Confidor στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κόκκινου σκαθαριού των φοινικοειδών.

Όμως το ίδιο εντομοκτόνο είναι ευρέως γνωστό και ως Advandage (Advocate) για την καταπολέμηση των ψύλλων στα ζώα.

Επίσης άλλες εμπορικές ονομασίες του συγκεκριμένου φυτοφαρμάκου-εντομοκτόνου, που αφορούν στην καταπολέμηση διαφόρων ειδών εντόμων (αφίδες-θρίπες, φιδάκι εσπεριδοειδών κ.α.) είναι : Admire, ,Gaucho, Mallet, Merit, Nuprid, Prothor, Turfthor, Conguard, Hachikusan, Premise, Prothor, Provado,Winner.

Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ.Αρσένη , δημοσιευμένη έρευνα που έγινε το 2010 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «αποδεικνύει σε εργαστηριακό πείραμα ότι το Imidacloprid που δεν έχει χαρακτηρισθεί μέχρι τώρα ως μεταλλαξιγόνο για τον άνθρωπο, όταν αλληλεπιδρά με το νιτρικό κάλιο (KNO3) εισέρχεται στα ανθρώπινα λεμφοκύτταρα προκαλώντας μεταλλάξεις.

Το νιτρικό κάλιο που θεωρείται ακίνδυνος περιβαλλοντικός παράγοντας βρίσκεται στα επεξεργασμένα τρόφιμα ως συντηρητικό, ενώ γενικότερα τα νιτρικά (NO3) βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Οι ουσίες αυτές προσλαμβάνονται από τον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφής.

Την ίδια στιγμή το Imidacloprid εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό είτε άμεσα με την αναπνοή ή τη δερματική επαφή κατά τη διαδικασία της παρασκευής και του ψεκασμού στον αγρό, είτε έμμεσα μέσω των υπολειμμάτων του στα τρόφιμα. Η αλληλεπίδραση του Imidacloprid με τα νιτρικά και τα νιτρώδη μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες και σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς οι μεταλλάξεις που προκύπτουν είναι υπό ορισμένες συνθήκες πιθανό να οδηγήσουν σε καρκινογενέσεις.

Το Imidacloprid πέρα από τον ύποπτο ρόλο που έχει στον αποδεκατισμό των μελισσών, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, όταν αντιδράσει με αθώους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως το νιτρικό κάλιο, μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογένεση.»

Με την ερώτησή του, ο Ευρωβουλευτής ζητά από την Ε.Ε. την διεξαγωγή εκτενών ερευνών για τις επιπτώσεις της συνεργιστικής δράσης του Imidacloprid με διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ενώ για ακόμη μια φορά καθιστά ξεκάθαρη την ανάγκη για απαγόρευση του Imidacloprid και των νεονικοτινοειδών γενικότερα με βάση την “αρχή της προφύλαξης”, έως ότου επαρκείς έρευνες αποδείξουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για τις μέλισσες και την ανθρώπινη υγεία.