Υπέρ των προτάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ρεύματος, τάσσεται η ΔΕΗ.

«Κάθε αγορά πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες τους οποίους η ΡΑΕ με τις προτάσεις της, που είναι εναρμονισμένες με το πνεύμα του υπό ψήφιση ενεργειακού νομοσχεδίου, επιδιώκει να οριοθετήσει» αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Προσθέτει, επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο in.gr, ότι έχει υποβάλει στη ΡΑΕ κάποιες αρχικές σκέψεις αντιμετώπισης του θέματος στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει για το θέμα, και ότι θα διατυπώσει τις ολοκληρωμένες απόψεις της μετά από λεπτομερή εξέταση των υπό διαβούλευση προτάσεων.

Τονίζει, ακόμα, ότι η ΔΕΗ «αντιμετωπίζει με ευαισθησία τους πελάτες της και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών και παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την εξόφληση των λογαριασμών τους».

Την Τετάρτη η ΓΕΝΟΠ εξέφρασε τη διαφωνία της με τις προτάσεις της ΡΑΕ αναφέροντας ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό.

Υπενθυμίζεται ότι στις προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας περιλαμβάνεται η αύξηση των εγγυήσεων, η αγορά ρεύματος με προπληρωμένες κάρτες (που προϋποθέτει όμως εγκατάσταση νέων μετρητών), η δυνατότητα άρνησης προμήθειας ρεύματος αν ο καταναλωτής έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλον προμηθευτή, ακόμη και η δημιουργία «ενεργειακού Τειρεσία» η οποία όμως τελεί υπό την έγκριση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.