Μια καλύτερη μέρα ξημέρωσε για μια άνεργη μητέρα με συνολικό χρέος 63 χιλιάδων ευρώ οπου σύμφωνα με προσωρινή διαταγή του ειρηνοδίκη Χανίων η άνεργη δανειολήπτρια δεν θα πληρώσει τίποτα.

Χαμόγελο, έφερε η προσωρινή διαταγή, με ημερομηνία18-08-2016, για άνεργη δανειολήπτρια , με ακίνητη  περιουσία που χορήγησε η Ειρηνοδίκης Χανίων, όπου όρισε οτι δεν θα καταβάλει καμία δόση

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται:

Για οφειλέτρια άνεργη , έγγαμη μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου. 

Το συνολικό  χρέος της  δανειολήπτριας είναι 63.271,45 ευρώ, σε στεγαστικό δάνειο, σε μία τράπεζα ως οφειλέτρια  

Εισοδήματα που διαθέτει η οφειλέτρια

  • Ατομικό εισόδημα "Μηδενικό"
  • Μέσο μηνιαίο εισόδημα συζύγου 240 ευρώ.
  • Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οφειλέτρια
  • Μονοκατοικία 200 τ.μ 

Το Ειρηνοδικείο των  Χανίων , αφού έλαβε υπόψη του, το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι και τα επιδειχθέντα έγγραφα, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται, το αίτημα χορήγησης , προσωρινής διαταγής.

2)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της αιτούσας

3)Διατάσσει, την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της , μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ήτοι μέχρι τις 17-08-2017

4)Ορίζει  μηδενικές δόσεις ,για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας και μέχρι  την συζήτηση της κύριας αίτησης.

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο Χανίων είναι  σημαντική , για την  δανειολήπτρια  ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια της οφειλέτριας αφού καλείται να επιβιώσει με  το ελάχιστο εισόδημα  του συζύγου της ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την στην εν λόγω νομοθεσία και διατάζοντας στην μη καταβολή δόσεων. 

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140