Η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των μελών των Τοπικών Διοικήσεων (Τ.Δ.) των Περιφερειακών Τμημάτων (Π.Τ.) του Ο.Ε.Ε.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν την Κυριακή  11  Δεκεμβρίου 2016 , από 08:00 μέχρι 18:00.    
       
Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις εκλογές των μελών της ΣΤΑ, έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2015 καθώς και όσοι εγγραφούν στο  Ο.Ε.Ε , μέχρι  το Σάββατο 5  Νοεμβρίου 2016.

Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις εκλογές των μελών των Τ.Δ., έχουν τα μέλη του ΟΕΕ που θα εκπληρώσουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του έτους 2015 μέχρι το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 καθώς και όσοι εγγραφούν στο  Ο.Ε.Ε. μέχρι  τη Τρίτη  1 Νοεμβρίου 2016.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του ΟΕΕ ενόψει των εκλογών του την 11η Δεκεμβρίου 2016 , η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ (Μητροπόλεως 12-14,Αθήνα) καθώς και οι Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων θα παραμείνουν ανοικτές από 08:00΄ μέχρι 19:00΄ την εβδομάδα από Δευτέρα 31 Οκτωβρίου μέχρι και Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 (τελευταία ημέρα για την  εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων και την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας για την Συνέλευση της Αντιπροσώπων και τις Τοπικές Διοικήσεις).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. μέχρι το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20.00 και πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής ή κατάθεσης του ατομικού παραβόλου υποψηφιότητας το οποίο ορίζεται σε 2 €.

Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν δηλώσει ότι διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό ή κατοικούν στα νησιάτων Κυκλάδων εκτόςτηςΣύρου, στα νησιά της ΔωδεκανήσουεκτόςΡόδου και Κω , στανησιά των Σποράδων, στην Ικαρία, στην Λήμνο, στην Θάσο και στη Σαμοθράκη, θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε με αλληλογραφία, είτε αυτοπροσώπως σε Ειδικό Εκλογικό Τμήμα στην Αθήνα ή σε εκλογικό τμήμα τηςΠεριφέρειας όπου ανήκει διοικητικά το νησί τους.

Ο ακριβής αριθμός των εκλογικών τμημάτων κάθε Περιφέρειας , τα μέλη που θα πρέπει να ψηφίσουν σε καθένα από αυτά, ο χώρος όπου θα λειτουργήσουν τα εκλογικά τμήματα καθώς και εφημερίδες ΝΕΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ.

Τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΝΕΑ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Τ.Δ. των Π.Τ. του ΟΕΕ θα δημοσιευθούν επιπλέον σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα των  Περιφερειακών Ενοτήτων  που περιλαμβάνει κάθε Π.Τ.