Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας απέστειλε στον Πρόεδρο του ΟΤΕ κ. Μ. Τσαμάζ και κοινοποίησε στους βουλευτές Λασιθίου κ. Μιχάλη Καρχιμάκη και Γιάννη Πλακιωτάκη την ακόλουθη επιστολή:

Από ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΕ πληροφορηθήκαμε την πρόθεση της Διοίκησης του ΟΤΕ για κλείσιμο του καταστήματος ΟΤΕ Ιεράπετρας. Αν έχει βάση η πληροφορία αυτή, εκτός από τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους εργαζόμενους, είναι προφανές ότι θα υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες σας και δεν θα εξυπηρετούνται επαρκώς οι δημότες μας.

Όπως γνωρίζετε, η Ιεράπετρα είναι η μεγαλύτερη πόλη του Νομού Λασιθίου, κέντρο μιας αναπτυσσόμενης και δυναμικής περιοχής στο γεωργικό τομέα και στον τουρισμό. Ακόμη είναι οικονομικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή στη νοτιοανατολική Κρήτη. Η παροχή μέχρι σήμερα καινοτόμων υπηρεσιών από τον ΟΤΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής μας, πιστεύουμε με αντίστοιχη ωφέλεια της εταιρείας σας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το κλείσιμο του καταστήματος ΟΤΕ Ιεράπετρας είναι μια λανθασμένη ενέργεια που θα αποβεί και εις βάρος του ΟΤΕ.

Παρακαλούμε λοιπόν να επανεξετάσετε τυχόν απόφαση που έχει ληφθεί για όλους τους παραπάνω λόγους.

Ο Δήμαρχος

ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

anatolh.com