Στην τακτική συνεδρίαση του Δήμου Αμαρίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31-10-2016, έγινε αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 100.000 € του υποέργου: «Διερεύνηση χωροθέτησης νέου ΧΥΤΥ  Π.Ε. Ρεθύμνου».

Επίσης, τροποποιήθηκαν οι υπ’ αριθ. 123/2014 και 96/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. Έτσι, με την υπ’ αριθ. 193/2016 του Δ.Σ., ορίστηκε ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός ως εκπρόσωπος του Δήμου Αμαρίου στο Δ.Σ. του ΕΣΔΑΚ σε αντικατάσταση του κ. Αδάμ Παραδεισανού, ενώ, με την υπ’ αριθ. 194/2016 του Δ.Σ., ορίστηκε ο κ. Εμμανουήλ Ψαρουδάκης, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρίου, σε αντικατάσταση του κ. Εμμανουήλ Καλομενόπουλου.