Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Σκανδαλίδη, απέστειλε ο Δήμαρχος Βιάννου, κ. Π. Μπαριτάκης ενημερώνοντάς τον για το γεγονός ότι ο Δήμος έχει εξαιρεθεί από οποιοδήποτε πρόγραμμα ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ενώ παράλληλα ο Δήμαρχος ζήτησε την αλλαγή σχετικών ρυθμίσεων που απαγορεύουν κατ'ουσίαν στο Δήμο την υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή:

 "Με την υπ΄αρ. πρωτ. 7800/20-07-2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κου Ευάγγελου Διβάρη, προκηρύχθηκε η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των μετρων313, 321, 322, 323, του Π.Α.Α.


Με βάση αυτά που προκύπτουν από την προκήρυξη διαπιστώνονται τα εξής :

1) Δίνεται προτεραιότητα σε πράξεις που τοποθετούνται χωροταξικά σε περιοχές βαμβακοπαραγωγικές, πυρόπληκτες και πλημμυρόπληκτες. Συνεπώς κανείς Δήμος του Ν. Ηρακλείου, αλλά και γενικότερα της Κρήτης δεν θα μπορέσει να ενταχθεί, ακόμα και αν έχει ώριμα έργα.

2) Η υποβολή των προτάσεων έχει καταληκτική ημερομηνία 31-10-2011 και λαμβάνοντας υπόψη ότι μεσολαβεί ο Αύγουστος -υπολειτουργούν οι υπηρεσίες λόγω αδειών- θα είναι αδύνατον σε διάστημα δύο μηνών να ετοιμαστούν ολοκληρωμένες μελέτες των αναπλάσεων οικισμών και των άλλων δράσεων. Γνωρίζετε ότι για να συνεδριάσουν οι διάφορες επιτροπές (ΣΧΟΠ, ΕΠΑΕ) καθώς και οι απαραίτητες γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιών (Αρχαιολογίες, ΠΕΧΩ Δασαρχείο, Πολεοδομία ) απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα.

3) Δεν λαμβάνεται καμιά μέριμνα, για τους Ορεινούς και αγροτικούς Δήμους. Ενώ η συγκεκριμένη πρόσκληση αναφέρεται σε αυτούς, ουδεμία τύχη μπορούν να έχουν με τον τρόπο που διατυπώνεται στα εξειδικευμένα σημεία. Παρότι οι συγκεκριμένοι Δήμοι έχουν θεσμοθετηθεί με τον Ν. 3852/2010, κανένα πρόγραμμα δεν έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα γι΄αυτούς.

4) Εξαιρούνται προκλητικά θα έλεγα οι περιοχές NATURA, παρόλο που μιλάμε για ήπιες παρεμβάσεις με στόχο την ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς. Όπως γνωρίζετε η μεγαλύτερη έκταση του Δήμου Βιάννου έχει χαρακτηριστεί περιοχή NATURA, κάτι που από μόνο του είναι απαγορευτικό για συμμετοχή στην παραπάνω πρόσκληση και θα βοηθούσε σημαντικά τον Δήμο μας στην ανάπτυξη του ορεινού όγκου που διαθέτει .

5) Εξαιρείται η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας αφού σε αυτήν μπορούν να ενταθούν μόνο πυρόπληκτες περιοχές. Δηλαδή ο Δήμος Βιάννου με 800 χιλιόμετρα αγροτικό δίκτυο με τεράστια προβλήματα στην συντήρηση του αλλά με αναγκαία έργα υποδομών στερείται το δικαίωμα υποβολής προτασης.Γνωριζεται πολύ καλά ότι όλος ο Δήμος μας στηρίζεται αποκλειστικά στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και αποτελούν και την μοναδική πηγή εισοδήματος για τους αγρότες μας. Να σας υπενθυμίσω ότι κατά την επίσκεψη μου στο Υπουργείο επισήμανα σε υπόμνημα που πήρατε την ανάγκη για συντήρηση των αγροτικών υποδομών.

Κύριε Υπουργέ,

Δεν γνωρίζω μέχρι πότε η περιοχή μας έχει την πολυτέλεια να εξαιρείται από τέτοιες δράσεις και έργα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη του τόπου μας.

Σας ζητάμε λοιπόν με βάση τα παραπάνω να λάβετε υπόψιν σας τις παρακάτω προτάσεις μας.

Α) Να αποσυρθεί η συγκεκριμένη πρόσκληση που ουσιαστικά μας εξαιρεί από την δυνατότητα να εγκριθούν οι προτάσεις μας .

Β) Να επαναπροκυρυχθεί το μέτρο στην βάση της ισονομίας και όχι φωτογραφικά όπως έγινε.

Γ) Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ένταξης περιορίζοντας δραστικά την γραφειοκρατία που αποτελεί κυρίαρχο εμπόδιο στην ωρίμανση των μελετών.

Δ) Να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων και όχι να περιορίζεται σε διάστημα δυο μηνών κάτι που σημαίνει ουσιαστικά στέρηση της δυνατότητας ωρίμανσης των μελετών".