Εκδικάστηκε σήμερα, Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2016,  στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  η Αίτηση Αναστολής της ΔΕΠΤΑΗ κατά της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού περί  απένταξης της Ά φάσης του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, η οποία ελήφθη τον Φεβρουάριο του 2014, και της επιβληθείσας δημοσιονομικής διόρθωσης συνολικού ποσού 11.814.687,43 ευρώ.

Αφού εξετάστηκαν τα στοιχεία που προσκόμισαν οι νομικοί της ΔΕΠΤΑΗ, ο αρμόδιος επίτροπος εισηγήθηκε την αποδοχή της αναστολής, έως ότου εκδικαστεί η ουσία της υπόθεσης.