Έως σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για πρόσληψη στο Ηράκλειο. Ο δήμος προχωρεί στη πρόσληψη τριάντα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στον τομέα της καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις είτε στα γραφεία του δήμου είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου, Ανδρόγεως 2, 5ος όροφος, Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο Κρήτης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.