Η αντιπυρική περίοδος έληξε και πλέον επιτρέπεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο για γεωργικές ή άλλες εργασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά το άναμμα της φωτιάς στην ύπαιθρο για γεωργικές ή άλλες εργασίες.

Χθες μόνο στο νησί υπήρξαν τουλάχιστον 4 περιστατικά φωτιάς στην ύπαιθρο. Οι φωτιές ήταν μικρές ωστόσο είχαν αφεθεί από αυτούς που τις άναψαν με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική για την κατάσβεση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης το ενδεχόμενο μια μικρή εστία να μετατραπεί σε μεγαλύτερη.

Μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου μπορεί να μην χρειάζεται η έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για άνναμα φωτιάς με σκοό την εκτέλεση εργασιών, παρόλα αυτά η έναυση πρέπει να γίνεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα βάσει νόμου απαιτείται:

1.    Ενημέρωση της αρμόδιας κατά τόπους Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αποφυγή άσκοπης κινητοποίησης.

2.    Επιλογή κατάλληλου αποψιλωμένου σημείου για την καύση.

3.    Εξασφάλιση παρουσίας κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της πυρκαγιάς (πτυοσκάπανα, επαρκής παροχή νερού κτλ).

4.    Η καύση θα διενεργείται μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (χαμηλή ένταση ανέμου, υψηλή υγρασία κτλ).

5.    Εξασφάλιση αδιάλειπτης επιτήρησης της πυρκαγιάς.

6.    Να μην προκαλείται όχληση περιοίκων ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 11535/93 (ΦΕΚ 328/Β/6-5-93) περί μέτρων για τις ανοιχτές εστίες καύσης, επιτρέπεται μόνο η καύση στερεών φυτικών υλικών (ξηρών κλαδιών και χόρτων) που προέρχονται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ενώ απαγορεύεται η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης):

α. πλαστικών ή ελαστικών υλικών και

β. οποιωνδήποτε άλλων στερεών υλικών που είναι σε θέση να προκαλέσουν αξιοσημείωτη ρύπανση του περιβάλλοντος.