Στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020» εντάχθηκε το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, στόχος είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών, και ειδικότερα των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, είτε αυτά είναι τοπικά, είτε αυτά είναι εθνικά ή ευρωπαϊκά. 

Συνεχίζοντας, ο δήμαρχος Αποκορώνου, κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ανέφερε ότι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αποκορώνου το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου έδρας του νομού (Δήμος Χανίων) και υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αποκορώνου, μέχρι τη σύσταση κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Αποκορώνου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

-    Υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών
-    Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
-    Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βασικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Το κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα – κατοίκους του Δήμου Αποκορώνου με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το Κέντρο Κοινότητας θα στελεχωθεί με νέο προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, θα λειτουργεί εργάσιμες ώρες και θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου Αποκορώνου.

Η ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 01/01/2017 και η ημερομηνία λήξης ορίζεται η 30/04/2020.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 112.320,00 €