Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς οπου σε όλους τους τομείς παρουσιάζει αύξηση των εσόδων.

Ακόμη ο όμιλος ΟΤΕ προχωρά σε επενδύσεις σε σύγχρονες υπηρεσίες (δίκτυα νέας γενιάς, περιεχόμενο τηλεόρασης) ενώ παρουσιάζει και ισχυρές επιδόσεις σε υπηρεσίες δεδομένων, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης.

Δείτε αναλυτικά

  • Αύξηση 2,7%, στα Έσοδα Ομίλου, η καλύτερη τριμηνιαία επίδοση της δεκαετίας
  • Αύξηση Εσόδων 3,5% στην Ελλάδα, με ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους τομείς
  • Αύξηση 2% στο EBITDA Ομίλου - Αύξηση 9% στο EBITDA σταθερής Ελλάδας 
  • Αύξηση  επενδύσεων για την ανάπτυξη εσόδων και κερδοφορίας
  • Ισχυρές επιδόσεις σε υπηρεσίες δεδομένων, ευρυζωνικότητας και τηλεόρασης
  • Επενδύσεις σε σύγχρονες υπηρεσίες (δίκτυα νέας γενιάς, περιεχόμενο τηλεόρασης

Οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του ΟΤΕ τους πρώτους εννέα μήνες του χρόνου αναμένεται να συνεχιστούν και το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ αξιοποιεί τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει ώστε να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τον έντονο ανταγωνισμό και τις πιέσεις στην αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων, κυρίως από την αυξανόμενη φορολογία. Στη Ρουμανία, λαμβάνονται σημαντικά μέτρα με στόχο να διατηρηθούν τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης που επιτεύχθηκαν το τρίτο τρίμηνο.

Ο ΟΤΕ ενισχύει το επενδυτικό του πλάνο με στόχο να διατηρήσει την τεχνολογική του υπεροχή, να ενισχύσει τις υποδομές του σε κάθε αγορά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μελλοντικά έσοδα και αύξηση κερδοφορίας. Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ το 2016 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €0,6 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, των έκτακτων εξόδων και των πληρωμών για άδειες φάσματος) για το έτος αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €440 εκατ.  

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα ομίλου ΟΤΕ για το Γ' Τρίμηνο του 2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.