Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 στις 12:00 το μεσημέρι στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση από υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για θέματα που αφορούν:

- τα οδικά δίκτυα, όπως ΝΟΑΚ τμήμα Ιεράπετρα – Φέρμα, διευρωπαϊκό δίκτυο, τμήμα Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος, τμήμα Ιεράπετρα- Μύρτος, παράκαμψη Ιεράπετρας, παράκαμψη Γρα Λυγιάς κα.

-τους υδατικούς πόρους και περιβαλλοντικές υποδομές όπως συμπληρωματικά έργα ταμιευτήρα φράγματος Μπραμιανών & φράγματος Μύρτου, υπόγειο διάφραγμα υδρολογικής λεκάνης Μύρτου, φράγμα Αγίου Ιωάννη, Λιμνοδεξαμενή Λαπάθου, αρδευτικό δίκτυο φράγματος Ρετικού κα.