Δωρεάν φρούτα (πορτοκάλια) στους δικαιούχους κατά προτεραιότητα που κατέθεσαν αίτηση με εισόδημα 14.400,00 για τα αποσυρόμενα.

Απο το γραφείο την Τρίτη 15-11 και ώρα 09:00 μέχρι 16:00 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι δικαιούχοι του Καστελιού τα παραλαμβάνουν απο τα Δ.Σφαγεία την Δευτέρα 14-11 στις 12:00

Πληρ.Τηλ 28210-94334

Παρακαλώ να δημοσιευτεί αύριο Σάββατο 12/11/2016 και Δευτέρα 14/11/2016