Στην επιτροπή ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της, προκειμένου να καθορισθούν οι προτάσεις των ορεινών Δήμων για το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 01 έως τις 04 Δεκεμβρίου, συμμετείχε ο Δήμαρχος Βιάννου ο οποίος είναι τακτικό μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης και οι προτάσεις των Ορεινών Δήμων σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα τα θέματα που συζήτησε η επιτροπή ήταν

1. Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4405/2016 και ισχύει  και της Υ.Α. 1332/93570/23-8- 2016  ΦΕΚ Β΄2848/7-9- 2016

2. Κριτήρια κατανομής των Κεντρικών αυτοτελών πόρων

3. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στις ορεινές περιοχές

4. Η εφαρμογή του Νόμου 4412/2016 και τα προβλήματα που δημιουργούνται στους υποστελεχωμένους ορεινούς δήμους

5. Σχέδιο νόμου  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης « Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις σε ότι αφορά τους ορεινούς Δήμους »

6. Προγραμματισμός Ειδικού θεματικού συνεδρίου για τις ορεινές περιοχές

Ο Δήμαρχος Βιάννου στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί Δήμοι όπως η υφιστάμενη αδικία στην κατανομή των πόρων που γίνεται κυρίως με πληθυσμιακά κριτήρια, στην υποστελέχωση τους που ουσιαστικά ισοδυναμεί με την αδυναμία τους να παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες προς τους δημότες τους, στην διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τον νέο νόμο 4412/16 που δημιούργησε επιπλέον προβλήματα, και στο ότι εκχωρούνται νέες αρμοδιότητες χωρίς πόρους ενώ ταυτόχρονα αφαιρούνται πόροι και μισθώματα όπως από την χρήση των βοσκότοπων.

Για να μπορέσουν να πετύχουν στην αποστολή τους οι μικροί και ορεινοί δήμοι, τόνισε ο Δήμαρχος θα πρέπει να υποστηριχθούν τόσο με ανθρώπινο δυναμικό καθώς και σε τεχνικό με τη ν παροχή τεχνικής βοήθειας, αλλά και αναπτυξιακό επίπεδο με ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης αποκλειστικά για τις ορεινές περιοχές.

Τόνισε επίσης την άμεση ανάγκη να διευρυνθούν τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ και να λαμβάνονται υπόψιν η γεωγραφική έκταση και η αποστάσεις μεταξύ των οικισμών, οι υποδομές όπως το αγροτικό και κτηνοτροφικό οδικό δίκτυο τα δίκτυα άρδευσης, η χρήση αντλιοστασίων, κ.λπ. που δεν επιβαρύνουν την λειτουργία αστικών Δήμων δημιουργούν όμως μεγάλες ανισότητες στην κατανομή των πόρων.

Τέλος η Επιτροπή αποφάσισε για πρώτη φορά την οργάνωση ενός θεματικού συνεδρίου με την στήριξη της ΚΕΔΕ αποκλειστικά για τα θέματα και προβλήματα των ορεινών Δήμων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Επικράτειας.