Διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές των Χανίων ανακοίνωσε η ΔΕΗ για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο της.

1.  Στις 19.11.2016 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Μετόχι Δραπανιά – Άνω Κορφαλώνας – Δ.Δ. Καλλεργιανών - Δ.Δ. Κουκουναράς -  Δ.Δ. Πολυρρήνιας.

Περιοχές πόλεως ΚΙΣΑΜΟΥ: Αγ.Αντώνιος, κάτω από Παρθενώνα, από περιοχή 2ου Γυμνασίου μέχρι Πλακούρια – Δ.Δ. Λουσσακιών. 

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.