Αυξημένη προσφορά ακινήτων προς πώληση από τις αρχές του 2016 παρατηρείται λόγω των εξής βασικών παραγόντων:

-αναζήτηση ρευστότητας από ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις,

-υψηλή φορολογία ακινήτων (ΕΝΦΙΑ),

-ασταθές φορολογικό σύστημα & στρεβλό θεσμικό πλαίσιο της αγοράς,

-καθήλωση των εμπορικών τιμών σε χαμηλά επίπεδα με χαμηλές προσδοκίες στην αγορά ακινήτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων και

-περαιτέρω επιδείνωση των μη-εξυπηρετούμενων ενυπόθηκων δανείων (περίπου 45% είναι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων).

Από την πλευρά των νοικοκυριών, που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας ή για διάφορους λόγους έχουν βρεθεί «υπερεκτεθειμένα» στην αγορά ακινήτων , παρατηρείται στροφή προς την πώληση.  Άλλωστε, τα άδεια διαμερίσματα (περίπου 150.000) θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να απορροφηθούν στην περίπτωση που δεν ανακάμψει δραστικά το αγοραστικό ενδιαφέρον των εγχώριων αγοραστών.

Αντίθετα τα ποιοτικά και προνομιούχα ακίνητα από μεγάλες επιχειρήσεις έχουν καλύτερες προοπτικές αξιοποίησης και πώλησης σε  τιμές όμως  που έχουν υποχωρήσει ενδεχομένως 40-50% σε σχέση με το 2008. Η πρόθεση αυτή των επιχειρήσεων να ρευστοποιήσουν ακίνητα, είτε σε σύντομο χρονικό διάστημα, είτε μεσοπρόθεσμα,  στοχεύει στο να περιορίσουν την έκθεσή τους στις τράπεζες και να επικεντρωθούν στις λειτουργικές τους δραστηριότητες. Πωλήσεις διενεργούνται επίσης με τη μέθοδο της χρηματοδοτική μίσθωσης (sale and lease back) προς εταιρίες διαχείρισης ακινήτων Α.Ε.Ε.ΑΠ.

Οι τράπεζες επίσης διαθέτουν προς πώληση ακίνητα, καθώς το διαχειριστικό κόστος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια (πιστοποιητικό μηχανικού ότι το ακίνητο που πωλείται δεν φέρει κάποια πολεοδομική αυθαιρεσία, φόρος υπεραξίας ακινήτων). Συνεπώς γίνονται δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες με τη μέθοδο των κλειστών προσφορών για να ρευστοποιηθούν ακίνητα. Στις λίστες των ακινήτων που πωλούνται, περιλαμβάνονται ειδικά εκείνα που έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών από «κόκκινα» δάνεια, κατά κύριο λόγο επιχειρηματικά.

Οι πωλήσεις ακινήτων αναμένεται να ενισχυθούν στο εγγύς μέλλον από  τραπεζικά ιδρύματα ή ασφαλ. εταιρίες, σε μια προσπάθεια να αντλήσουν ρευστότητα και να επηρεάσουν θετικά τους δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας. Επί του παρόντος, οι εταιρείες των δύο κλάδων κρατούν πολύ συντηρητική στάση, γνωρίζοντας πως  οι στρεβλώσεις και η υπέρογκη προσφορά μεγάλου αριθμού ακινήτων μπορεί να  'παγώσουν' την κτηματαγορά σε μια κρίσιμη περίοδο.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ακινήτων, όσο και αν οι τράπεζες επιλέξουν να διευθετήσουν τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια (αναχρηματοδότηση, επιμήκυνση εξόφλησης), ο αριθμός των 'κόκκινων' δανείων είναι τόσο μεγάλος που θα δούμε κάμποσα ακίνητα να βγαίνουν στο σφυρί.

*στοιχεία απο Euro2Day.gr & Εφ. Καθημερινή

M.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - Ηλεκτρονικός Μηχανικός - ΜΒΑ