Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης  ανακοινώνεται  τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ότι παρατάθηκε η χρηματοδότηση των παρακάτω έργων:

1) Αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη (VMS) και
2) Προμήθεια και θέση σε λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS).

Οι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια και θέση σε λειτουργία των παραπάνω συσκευών, επιδοτούνται σε ποσοστό 100%, μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ για το VMS και μέχρι του ποσού των 2.600,00 ευρώ για το ERS ανά σκάφος. Δεν  περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ο οποίος δεν επιδοτείται. 
Η παράταση έχει αναδρομική ισχύ από την 1-7-2016.
Η υποχρέωση εγκατάστασης των συσκευών αυτών αφορά :
1) Τα επαγγελματικά α/κ σκάφη με ολικό μήκος 12 μέτρα και πάνω 
2) Τα  επαγγελματικά α/κ σκάφη, με ολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (ξιφία-τόνου) ή άδεια απόπλου για αλιεία στα διεθνή ύδατα και
3)  Τα επαγγελματικά α/κ σκάφη με ολικό μήκος  15 μέτρων και πάνω, τα οποία έχουν εγκατεστημένη παλαιά συσκευή δορυφορικού συστήματος εντοπισμού (VMS), έχουν την υποχρέωση να την αντικαταστήσουν  με νέου τύπου 
δηλαδή να έχει τεχνικά χαρακτηριστικά που να είναι σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στο άρθρο 19 του ΚΑΝ.(ΕΚ)404/2011