Οι προσλήψεις των υπαλλήλων αυτών σε μόνιμες θέσεις αφορούν, τους επιτυχόντες σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που πραγματοποιήθηκε το 1998.

Ορκίστηκαν σήμερα  στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ  και ανέλαβαν υπηρεσία εννέα ακόμη  Διοικητικοί υπάλληλοι, πέντε από τους οποίους θα στελεχώσουν τη Κεντρική Υπηρεσία και τέσσερις Κ.Υ. 

Οι προσλήψεις των υπαλλήλων αυτών σε μόνιμες θέσεις αφορούν, τους επιτυχόντες  σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που πραγματοποιήθηκε το 1998.   Πρόκειται ουσιαστικά για την αποκατάσταση μιας αδικίας που είχε συντελεστεί με την μη πρόσληψη επιτυχόντων σε γραπτό διαγωνισμό που η πολιτεία είχε προκηρύξει.

Το σύνολο των ατόμων από το συγκεκριμένο διαγωνισμό, που με απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  διορίζονται, είναι 1100 άτομα , το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά σε προσλήψεις στην υγεία. Συγκεκριμένα στις δομές Υγείας της Κρήτης (Νοσοκομεία, Κ.Υ, ΠΕΔΥ ) δόθηκαν 134 θέσεις από τις οποίες καλύφθηκαν οι 105 με άτομα των οποίων οι προσλήψεις  ολοκληρώνονται.

 Οι προσλήψεις αυτές έρχονται να λύσουν σοβαρά προβλήματα έλλειψης Διοικητικού προσωπικού, τα οποία είχαν συσσωρευτεί στις δομές Υγείας, εξαιτίας της ομαδικής αποχώρησης  λόγω συνταξιοδότησης  του προσωπικού   και των  μηδενικών  προσλήψεων από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.