Tις επόμενες ημέρες, θα οριστικοποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, με τη συνδρομή Ομάδας Εργασίας ειδικών, που θα εξειδικεύσει τις προτάσεις.

Αυτό ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το δημοσίευμα στην naftemporiki.gr, μετά την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Οι ίδιοι κύκλοι ανέφεραν ότι τα νέα πρόστιμα, σε σχέση με αυτά που ίσχυαν μετά το 2003 καθώς και με το ειδικό πρόστιμο των ημιυπαίθριων, είναι μικρότερα.

Μετά το 2003

Ειδικότερα σημειώνουν ότι τα πρόστιμα μετά το 2003, ήταν εξαιρετικά υψηλά και είχαν σαν στόχο την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης.

Ήταν ενιαία για όλη την Ελλάδα και υπολογίζονταν με τον πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης (ΤΖ) Χ (Ε) την επιφάνεια του αυθαιρέτου για την ανέγερση (είτε ήταν παντελώς αυθαίρετο είτε ήταν καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας). Επιπλέον υπήρχε πρόστιμο 50% αυτού του ποσού για τη διατήρηση του αυθαίρετου για κάθε έτος, και μάλιστα προσαυξανόμενο κατά 2%. Διπλασιασμός προστίμου για ευαίσθητες περιοχές (δάση, παραλίες, ρέματα κ.λπ.).

Τα νέα πρόστιμα -αναφέρουν- είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με αυτά, και αρκετά αυστηρά, λαμβάνουν όμως υπόψη και τη σημερινή οικονομική συγκυρία. Όσον αφορά στη σχέση τους με τα πρόστιμα των ημιυπαίθριων είναι γενικά 20%-30% υψηλότερα στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαίρεση τα αυθαίρετα που είναι μοναδική κατοικία και τα αυθαίρετα που στεγάζουν παραγωγικές δραστηριότητες, όπου εκεί υπάρχουν μειώσεις.

Επιπλέον, για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως το είδος της επιβάρυνσης που προκαλεί το αυθαίρετο στο αστικό και φυσικό περιβάλλον και στα γειτονικά του κτίσματα, σε μια προσπάθεια αξιολόγησης της επίπτωσης και του ύψους του προστίμου.

Οι κύκλοι του υπουργείου, διευκρινίζοντας τι γίνεται με όσους είχαν ενταχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση και μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, αναφέρουν ότι όλα τα προ του 1955 κτήρια θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα. Όσοι εντάχθηκαν στη «ρύθμιση Τρίτση» του ν. 1337/83 και υπέβαλαν και για τις δύο φάσεις Α' και Β', σύμφωνα με το ΓΟΚ ( ’ρθρο 23 παρ. 1) δεν υπάρχει λόγος να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση, και είναι κατά κανόνα καταγραμμένοι από τα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία.

Τα αυθαίρετα μετά το 1955 και προ του 1983 τα οποία δεν εντάχθηκαν στην παραπάνω ρύθμιση (και στις 2 φάσεις), πρέπει να ενταχθούν στην παρούσα. Εφόσον προκύπτει από την περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη (Ε9) ότι ανήκουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε το πρόστιμο μειώνεται σημαντικά.

Στην περίπτωση που κάποιος πληρώνει ήδη πρόστιμα, γιατί έχει κριθεί αυθαίρετος παλαιότερα, διευκρινίζεται, ότι εντάσσεται στη ρύθμιση και σταματά να πληρώνει το παλαιό πρόστιμο. Συνήθως, τα καταβληθέντα πρόστιμα δεν αναζητούνται, λόγω όμως του υπερβολικού ύψους αυτών των προστίμων, θα διευκρινιστεί τις επόμενες μέρες, αν στην παρούσα ρύθμιση θα συμψηφίζονται με τα νέα πρόστιμα.

Η κατεδάφιση


Σε ό,τι αφορά στην κατεδάφιση, προβλεπόταν ότι αν δήλωνες το αυθαίρετο μόνος σου, έβγαζες άδεια κατεδάφισης, χωρίς να έχει ελεγχθεί η νομιμότητα, και το κατεδάφιζες. Αν είχε προηγηθεί η καταγγελία, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η έκθεση αυτοψίας και να γίνει οριστική η κατεδάφιση. Με τη νέα ρύθμιση θα προβλέπεται ότι με απλή άδεια κατεδάφισης, θα μπορούν τα αυθαίρετα να κατεδαφίζονται και στη συνέχεια, αν πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση θα ελέγχεται με τη διαδικασία ταυτότητας του κτιρίου που ήδη προβλέπει ο νόμος.

Οι ημιυπαίθριοι διαμερισμάτων, όπως διευκρινίζουν οι κύκλοι του υπουργείου, δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το νόμο.

Όταν τρέχουν δύο ρυθμίσεις παράλληλα, δεν μπορεί να συγχέονται δύο νόμοι, οπότε οι ημιυπαίθριοι πρέπει να ενταχθούν στο νόμο 3843/2010, όπως αναφέρουν.

Οικισμοί εντός δάσους


Με τους οικισμούς οι οποίοι θεωρούνταν δάση κι έχουν χαρακτηριστεί με τους νέους δασικούς χάρτες δάσος και είναι εκτός οικισμού, αναφέρεται κατηγορηματικά ότι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση.

Όταν δεν υπάρχει μέσα στα δικαιολογητικά απαίτηση απόδειξης ότι δεν βρίσκεται το ακίνητο σε δασική περιοχή, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου καθώς και η απαίτηση για υποβολή εξαρτημένου τοπογραφικού, θα οδηγούν στον ηλεκτρονικό εντοπισμό του κτηρίου, και αυτόματα θα εντοπίζεται ως αυθαίρετο με την κύρωση των δασικών χαρτών ή τον ορισμό των αιγιαλών, ρεμάτων κ.λπ.

Για τις αμοιβές μηχανικών, υπενθυμίζεται ότι, από τις αρχές Ιουλίου, ο προσδιορισμός του ύψους των αμοιβών καθώς και των ελάχιστων αμοιβών έχει καταργηθεί.