Σε απάντηση της πρόσφατης ερώτησης των 3 βουλευτών Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτο υπογράφοντα βουλευτή τον Νίκο Ηγουμενίδη,  σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.),  το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκου Τόσκα, δίνει αναλυτικά διευκρινίσεις και διατυπώνει σχεδιασμούς σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου εξηγεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3707/2008 καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Ι.Ε.Π.Υ.Α., καθώς και τα προσόντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών, καθώς και με την υπ’ αριθ. 4892/1/76-γ από 17.5.2010 ΚΥΑ καθορίστηκαν οι απαιτούμενοι για την έκδοση αδειών εργασίας τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης.

Ειδικότερα, στο εν λόγω έγγραφο σημειώνεται ότι «η προβλεφθείσα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3707/2008 5ετής προθεσμία, καθώς και η δοθείσα με το άρθρο 16 του ν.4213/2013 εξάμηνη παράταση αυτής, σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας είχαν την δυνατότητα υποβολής αιτήματος ανανέωσης έως τον Ιούνιο 2014, χωρίς την κατάθεση τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούν αξιόλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου ήταν δυνατό και δύναται, φυσικά, να αποκτηθεί – μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας αυτής (Οκτώβριος 2018) –τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης, αναλόγως της ασκούμενης δραστηριότητας τους».

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει, επιπρόσθετα, ότι «με εξειδικευμένες διαταγές της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου προς τις υφιστάμενες Υπηρεσίες αποσαφηνίζονται ζητήματα αναφορικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία των ισχυουσών διατάξεων, καθώς και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, ενώ δίνονται διευκρινιστικές απαντήσεις τόσο προς τους ιδιώτες, όσο και προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε περίπτωση υποβολής ανάλογων ερωτημάτων».

Τέλος, σχετικά με τις προτάσεις των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) που έχουν υποβληθεί το Υπουργείο επισημαίνει ότι θα μελετηθούν, αξιολογηθούν και συνεκτιμηθούν με γνώμονα αφενός μεν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και αφετέρου την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον επαγγελματικό αυτό τομέα, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι  στο κείμενο της ερώτησης των 3 βουλευτών Ηρακλείου έγινε ειδική αναφορά στις προτάσεις του Συνδέσμου Κρητικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας  (Σ.Κ.Ε.Α.), ο οποίος εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης.