Ανοιχτή Λαϊκή Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Νοεμβρίου και ώρα 6:00 μμ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου, με αντικείμενο, το ζήτημα του αεροδρομίου Ηρακλείου και την προτεινόμενη εγκατάσταση νέου αεροδρομίου στην πεδιάδα του Καστελλίου.

Όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση "η εκδήλωση, που πραγματοποιείται με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις και τη δημοπράτηση νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, σκοπεύει αφενός στην ενημέρωση των συμπολιτών μας για τα τεκταινόμενα γύρω από το ζήτημα αυτό, και αφετέρου στην ένωση των δυνάμεων και το συντονισμό των ενεργειών όλων μας, απέναντι στον άμεσο κίνδυνο της υποβάθμισης και της καταστροφής των πολύτιμων φυσικών, οικονομικών και πολιτιστικών πόρων, όχι μόνο της περιοχής εγκατάστασης, αλλά και μιας ευρύτερης περιοχής της ενδοχώρας, κρίσιμης για την βιώσιμη ανάπτυξη της κεντρικής Κρήτης. 

Οι συνδιοργανωτές:

Πρωτοβουλία πολιτών για τη διάσωση, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδας,
Εφορεία Ηρακλείου του Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων και
Πολιτιστικοί Σύλλογοι Πεδιάδας- Μονοφατσίου"