Στο -0,2% υποχώρησε το Δεκέμβριο ο ρυθμός της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, σημειώνοντας περαιτέρω επιβράδυνση από το 0,4% του προηγούμενου μήνα και το 4,1% του Δεκεμβρίου του 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις παρουσίασε το Δεκέμβριο θετική καθαρή ροή 488 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 1,182 δισ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο 1,0% (Νοέμβριος 2010: 1,6%, Δεκέμβριος 2009: 5,1%).

Η ΤτΕ σημειώνει πως η θετική ροή οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αύξηση των δανείων προς τα «λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα» κατά 365 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι αυξήθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης προς τους κλάδους της γεωργίας, των λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, των κατασκευών και του ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης.

Αντίθετα, επιβράδυνση παρατηρήθηκε στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς όλους τους υπόλοιπους κλάδους και ειδικότερα στη βιομηχανία (Δεκέμβριος 2010: -2,9%, Νοέμβριος 2010: -1,6%, Δεκέμβριος 2009: -3,5%) και το εμπόριο (Δεκέμβριος 2010: -3,5%, Νοέμβριος 2010: -1,5%, Δεκέμβριος 2009: 4,2%).

Παράλληλα, η καθαρή ροή των δανείων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 69 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των δανείων αυτών αυξήθηκε οριακά σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο (Δεκέμβριος 2010: -0,8%, Νοέμβριος 2010: -1,0%).

Αρνητική κατά 257 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον περυσινό Δεκέμβριο, έναντι θετικής καθαρής ροής 705 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2009. Ο ρυθμός μεταβολής μειώθηκε περαιτέρω στο -1,4%, από το -0,6% του προηγούμενου μήνα και το 3,1% του Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική κατά 49 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2010 (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 507 εκατ. ευρώ) και o ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σημαντικά (Δεκέμβριος 2010: -0,4%, Νοέμβριος 2010: 0,3%, Δεκέμβριος 2009: 3,7%).

Στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν επίσης αρνητική κατά 268 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 144 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2010: -4,2%, Νοέμβριος 2010: -3,1%, Δεκέμβριος 2009: 2,0%).

in.gr