Το Σωματείο Πρακτικών Μηχανικών ενημερώνει τα μέλη του  ότι δόθηκε παράταση στην ανανέωση των αδειών  έως της 31/12/2016, όσοι μηχανικοί δεν έχουν προβεί στην ανανέωση αυτών, επιβάλλεται η ανανέωση τους, καθώς σε άλλη περίπτωση θα πάψουν να είναι σε ισχύ και θα είναι υπόχρεοι να επαναλάβουν όλη την διαδικασία για την έγκριση των αδειών εργασίας τους εξ΄ αρχής.

Τηλ. Επικοινωνίας : Παπασσάβας Γεώργιος  - 6979973180