Δύο νέα σημαντικά  έργα  για το λιμάνι του Ηρακλείου υπεγράφησαν πρόσφατα  από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου προχώρησε άμεσα τη σχετική διαδικασία διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάθεση τους, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έως το τέλος του έτους και να προχωρήσει η υλοποίηση τους.

Πρόκειται για τα έργα:

⦁    «Επισκευή έξαλλου τμήματος Προσήνεμου Μόλου Λιμένος Ηρακλείου», προϋπολογισμού € 750.000 χωρίς ΦΠΑ.

⦁    «Επισκευή – Συμπλήρωση θωράκισης Προσήνεμου Μόλου Λιμένος Ηρακλείου», προϋπολογισμού  € 350.000 χωρίς  ΦΠΑ.  

Με την υλοποίηση των προαναφερόμενων έργων θα αναβαθμισθεί  ο προσήνεμος μόλος, θα εξασφαλισθεί η προστασία του, η ασφάλεια του λιμένα και παράλληλα θα δημιουργηθούν  νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.