Συνεδρίαση της τοπικής κοινότητας Μαλών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Τ.Κ. Μαλών  του Δήμου Ιεράπετρας στις 5 /12/2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. με θέματα:

Αποδοχή Δωρεάς  Κου Μαράκη Εμμανουήλ.

Αίτημα της Κας Στυλιανής Τζανάκη του Εμμανουήλ για τοποθέτηση υδρομέτρου για παροχή άρδευσης στην θέση «Σελί» αρδευτικού τομέα Τεργιών.

Αίτημα του Κου Γεωργίου Εμμανουήλ Φραγκιαδάκη για την μείωση του τιμήματος αγοράς οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο Μαλών