Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Πέμπτη 1 έως και το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου , λόγω της συμμετοχής του στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της  ΚΕΔΕ  που θα διεξαχθεί  στην Θεσσαλονίκη. 

Στο συνέδριο επίσης θα συμμετέχουν  ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης  κ. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μπεμπλιδάκης Κων/νος και Πατεράκης  Κων/νος.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης θα συμμετέχει και στη Γενική Συνέλευση  της ΔΕΠΑΝ που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στη συνέλευση αυτή  θα παρευρίσκεται και ο ΓΓ του Δήμου κ.Γαβριήλ Κουρής.