Η μελέτη του χωροταξικού σχεδιασμού της λιμενολεκάνης Ρεθύμνου και των χερσαίων αυτής χώρων, θα αποτελέσει το επίκεντρο της συνεδρίασης των μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 8:30 το βράδυ.

Μεταξύ άλλων τη συνεδριάση θα απασχολήσουν μια σειρά άλλων θεμάτων όπως:

- Κατανομή εδρών Διοικητικού μας Συμβουλίου στα Τμήματα.
- Συμμετοχή στη Δημιουργία Παραρτήματος Κινήματος Πολιτών «Καταναλώνουμε ότι παράγουμε» στο Ρέθυμνο. Ορισμός εκπροσώπων.
- Ορισμός εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ρεθύμνης.
- Ορισμός εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης.
- Ορισμός εκπροσώπων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα Ναυαγίων.
- Ορισμός εκπροσώπων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μικροπωλητών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης.
- Διοργάνωση συγχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων έτους 2011.
- Αίτημα επιχορήγησης Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ρεθύμνου.
- Αίτημα επιχορήγησης Συλλόγου Καταστηματαρχών Παραλιακής Λεωφόρου Ρεθύμνου.
- Συνδρομή μας έτους 2011 στον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών.
- Συνδρομή μας έτους 2011 στο Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως.
- Αίτημα επιχορήγησης εξόδων διοργάνωσης καρναβαλικών εκδηλώσεων.
- Άλλα αιτήματα επιχορηγήσεων.