Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας:

"Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, με αφορμή τις τελευταίες σημαντικές ανακοινώσεις και πιο συγκεκριμένα το πρόσφατο σύμφωνο αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστευτικότητας, που υπεγράφη μεταξύ της Τράπεζας και του κου Μ. Σάλλα, σύμφωνα με το οποίο, ρητά εκφράζεται η επιθυμία του, να συμμετάσχει στο συνεταιριστικό κεφάλαιο  ως στρατηγικός επενδυτής, θεωρεί, ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Τράπεζα.

Εκτίμηση του ΣΕΠΑΣΥΤ είναι, ότι με την υλοποίηση την εν λόγω συμφωνίας θωρακίζεται η Τράπεζα, διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας και δημιουργούνται προοπτικές ανάπτυξης του ιδρύματος, σε αυτό το εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον.

Ο Σύλλογος μας χαιρετίζει αρχικά την είσοδο ενός καταξιωμένου κρητικού, με μεγάλη εμπειρία στο τραπεζικό σύστημα στην Τράπεζα μας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να διατηρεί τη φυσιογνωμία, και τον συνεταιριστικό χαρακτήρα της, προς όφελος των εργαζομένων , των συνεταίρων και της τοπικής κοινωνίας."